Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ Ipa Group Oy Y-tunnus: 27623531 Mikonkatu 8 00100 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Tuomas Kokkonen 044 511 5113 tuomas@pien piste fi

REKISTERIN NIMI Ipa Group Oy:n rekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilö on rekisteröitynyt pien.fi verkkokaupan asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on Ipa Group Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden tilausten arkiostointi, käsittely ja asiakassuhteiden hoitaminen.

Tietoja voidaan käyttää Ipa Group Oy:n toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekitesterin tietoja voidaan käyttää Ipa Group Oy:n omissa rekistereissä mainnonan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoilla.

Ipa Group Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaisu ilmoittamalla siitä pien myymälän asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@pien.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ipa Group Oy:n käytössä, eikä niitä luovuteta Ipa Group Oy:n ulkopuolelle tai yhteistyökumppanien omaan käyttöön.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ipa Group Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista

REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ipa Group Oy:n palvelimen pääkäyttäjätunnuksia. Rekisteri sijaitsee Ipa Group Oy:n yhteistyökumppanin salasanasuojatulla palvelimella.